Skip to main content

Pošiljanje iz deljenega poštnega predala

  1. Izberite Options>From ali Možnost>Od
    image-1648713292396.png
  2. Izberite Nova pošta in v Od možnosti izberite Drug e-poštni naslov:
    image-1648713333092.png
  3. Vpišite e-poštni naslov
    image-1648713358535.png

V Outlook.com izberite Show from v sporočilu, ki ga želite poslati

image-1648713586367.png

Izberite Other email address in ga vpišite

image-1648713630840.png