Skip to main content

Namestitev pravila za slamnata sporočila (SPAM)

Če za branje pošte uporabljate program Outlook:
1. V orodni vrstici izberemo (1.) »Rules« nato izberemo (2.) »Create Rule…« (Slika 1)  spam_slika_1
2. V okencu, ki se pojavi, izberemo možnost (1.) »Subject contains« in vnesemo besedilo (2.) »[SPAM-]«. (Slika 2) spam_slika_2
3. Izberemo možnost »Select Folder…« (Slika 3) in v oknu, ki se pojavi izberemo (1.) »Junk E-Mail« in (2.) »OK« (Slika 4) spam_slika_3 spam_slika_4
4. Izberemo »OK« (Slika 5). Ko se nam pokaže pogovorno okno (Slika 6) izberemo (1.) »Run this rule now on messages already in the current folder« ter nato (2.) »OK«. spam_slika_5 spam_slika_6
Če za branje pošte uporabljate program Thunderbird:
1. Poženemo program Thunderbird.
2.

Izberemo poštni naslov na katerem želimo uporabiti pravilo. (1.)

Nato izberemo »Upravljaj s filtri sporočil« (2.) (Slika 1)

 spam_tb_slika_1
3. Izberemo »Nov …« (Slika 2) spam_tb_slika_2
4. Vnesemo željeno ime filtra (1.). Nato vnesemo merilo »[SPAM-]« (2.). (Slika 3)  spam_tb_slika_3
5. Izberemo mapo v katero želimo prestaviti slamnata sporočila in izberemo »V redu«. (Slika 4) spam_tb_slika_4