Skip to main content

Tehnična pomoč

Dobrodošli na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo!

Vsak zaposleni ob nastopu službe dobi v uporabo digitalno identiteto (uporabniško ime in pripadajoče geslo), ki mu omogoča uporabo službenega računalnika in omrežnih storitev, med drugim:

Uporabniško ime je naslednje oblike: 

  • Običajna oblika: upime@fgg.uni-lj.si 
  • Okrajšana oblika: upime
  • Domenska oblika: FGG\upime 

Pri tem je upime običajno sestavljena iz prve črke imena in prvih sedmih črk priimka uporabnika. Npr. Maja Novak je mnovak. 

Geslo mora biti dolgo vsaj 10 znakov in mora vsebovati vsaj po en znak iz treh od naslednjih skupin znakov: malih črk, velikih črk, številk in posebnih znakov.  Geslo je potrebno redno menjati vsakega pol leta.

Digitalno identiteto po vnosu podatkov v kadrovski službi tvorimo v RC, uporabnik pa jo dobi pri svojem predstojniku. 

Digitalna identiteta je poslovna skrivnost in jo je uporabnik dolžan ustrezno varovati. 

Računalništvo 

Veliko nasvetov in informacij je zbranih na spletni platformi Navodila (navodila.fgg.uni-lj.si). Vpišite se s svojo digitalno identiteto za dostop do vseh navodil. 

image-1650003300805.png

Kontakt za pomoč: podpora@fgg.uni-lj.si ali helpdesk@fgg.uni-lj.si, int. tel. 666.