Skip to main content

Podpisovanje dokumentov v Adobe Readerju

PDF podpišete, ko je odprt v Adobe Readerju. V meniju Tools kliknite na Open poleg Certificates in nato na »Digitally Sign« na vrhu:
          

Kliknite in s potegom narišite v dokumentu pravokotnik s podpisnim mestom, ter nato izberite potrdilo za digitalni podpis in kliknite Continue:
nato na »Digitally Sign« na vrhu:

Kliknite »Sign« in shranite dokument z novim imenom. Novi dokument je podpisan, kar je označeno, kjer ste to določili:
nato na »Digitally Sign« na vrhu: